Защото сме добри, ама наистина много добри

Не страдаме от излишна скромност! Доказателство за нашите качества са непрекъснато увеличаващият се брой клиенти и фактът, че не минава нито ден, без да добавим към портфолиото си нов клиент – няма делник, няма празник, няма почивен ден. Всеки ден един от Вас става част от нашата клиентска палитра, в състава на която има физически и юридически лица и от България, и от света. Нашите основни предимства са: постоянно обогатяване на комплекта от услуги, които предлагаме за Вашия бизнес, оптимизиране на цени и качество, непрекъснато актуализиране на всички продукти и услуги, подобряване на комуникацията с клиенти и партньори, непрестанно подобряване и оптимизиране на всеки един процес при обслужването на нашите клиенти, повишаване бързината и ефективността на всяка услуга, съкращаване на срока за изпълнение на всички поръчки. Именно затова сме си повярвали толкова 🙂 Затова ни се доверявате и Вие!

НАШИТЕ АМБИЦИОЗНИ ЦЕЛИ

  1. Непрекъснато подобряване и оптимизация на всички процеси при обслужване на клиенти.


  2. Качествено обслужване на всяка цена.


  3. Ежедневно обогатяване на комплекта от предлагани услуги.


  4. Подобряване на комуникацията с клиенти и партньори.


  5. Оптимизиране на качетсвото и ценовата политика.

ОПИТ В ГОДИНИ

Отново и отново – малко цифрички за това, което умеем най-добре и времето, през което го практикуваме

Печат - 10 години
Дизайн - 10 години
Фотография - 3 години
Уеб дизайн - 8 години